luni, 8 aprilie 2019

Fisa de inscriere

Regulament de organizare


Regulament de organizare

Proiect Educaţional EUROPA-CASA NOASTRĂ
Editia a VIII-a
2018-2019

Proiectul Educaţional EUROPA-CASA NOASTRĂ ȋși propune promovarea valorilor culturale europene şi naţionale ȋn ziua de 9 mai, o zi a bucuriei de a fi împreună, o zi a voinţei de solidaritate, o zi a marii comunităţi din care fac parte toţi cetăţenii UE. Poate fi definită, astfel, ca ziua cetăţenilor unei „Europe Unite”, care s-a construit de-a lungul deceniilor ca o unitate în diversitate. In acest scop, elevii vor realiza   creaţii literare (compuneri narative sau descriptive, eseuri, referate), prezentări power-point ( filmuleţe video ), creaţii plastice (desene, picturi, colaje, postere) prezentȃnd istoricul Uniunii Europene, ţara sau regiunea  ȋn care trăiesc, precum şi  obiceiurile sau  tradiţiile locale/nationale aparţinind popoarelor din Uniunea Europeană. Proiectul promovează totodată îmbogãţirea cunoştinţelor cu informaţii despre Uniunea Europeană, educarea copiilor în vederea cunoaşterii semnificaţiei Uniunii Europene, cultivarea  unor atitudini conştiente şi responsabile de viitori cetăţeni europeni: respectarea valorilor, drepturile omului, toleranţa, acceptarea diversităţii etc.
Elevii coordonaţi de cadrele didactice din unităţile înscrise pregătesc:
1. creaţii literare (poezii, compuneri narative sau descriptive, eseuri, referate)
2. prezentări power-point sau filmuleţe video
3. lucrări practice- desene, colaje, picturi
Condiţii de participare:
     Participanţii la concurs sunt:
- preşcolari;
- elevii claselor:  pregătitoare - IV;
- elevii claselor: V-VIII;
            - elevii claselor: IX-XII.
Lucrările trimise vor respecta următoarele cerinţe de elaborare:
-          lucrările elaborate trebuie să aibă ca temă : 9 mai,  Ziua Europei (obiceiuri și tradiții ale popoarelor Europei)
-          sunt acceptate toate tehnicile de lucru (hartie, carton, etc.);
-          creaţiile literare  ale elevilor, vor fi tehnoredactate în format A4, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm. şi să nu depăşescă 1-3 pagini. Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic coordonator; lucrările se listează A4 şi se pun în plic.
-          este necesar ca pe fiecare lucrare de la secţiunile elevi, (în partea din dreapta jos, pe verso) să fie o etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul,  numele cadrului didactic coordonator, secţiunea.

Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 3 lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune; un elev poate participa la mai multe secţiuni.
 
Lucrările vor fi trimise în format electronic la următoarea adresă de e- mail: scoalavetel@yahoo.com , dar şi în format listat, în plicul cu lucrări.
Participarea este prin corespondenţă. 

Criterii de evaluare / jurizare
* Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu respectă tematica concursului.
* Se va urmări exclusiv munca elevului.
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată.
* Se va urmări transpunrea cât mai fidelă  a ZILEI EUROPEI, în viziunea proprie a fiecărui participant.
* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.
* Se va urmări stimularea creativităţii elevilor.

Programul proiectului
ÎNSCRIEREA se va face în perioada 1 martie – 30 aprilie 2019, online pe blogul proiectului http://www.proiectvetel2019.blogspot.ro .
EXPEDIEREA LUCRARILOR se va face în perioada 10 martie- 8 mai 2019 (data poştei).
Lucrările elevilor (maxim 3/cadru coordonator)  ,  un plic A4 autoadresat și timbrat , vor fi expediate într-un plic pe următoarea adresă:
      Școala Gimnazială Vețel
      Str. Primăverii, nr 132
      Loc. Vețel, Jud. Hunedoara
      Cod poștal: 337525
      Cu specificația pe plic: Pentru ,,Proiect Educaţional EUROPA-CASA NOASTRĂ”

DATA  LIMITĂ A TRIMITERII  LUCRĂRILOR:  8.05.2019,  data poștei. Pentru fiecare lucrare se vor trimite 2 lei, bani necesari tipririi diplomelor.
NU se percepe taxa de înscriere la nici o secțiune. 

Proiectul se va finaliza printr-un specatcol  ȋn data de 9 mai 2019 la Teatrul de Artă Deva, la care vor participa elevii școlii noastre , precum și elevi din cadrul școlilor partenere.
Jurizarea va fi făcută de către organizatorii concursului, ȋn perioada 1.06-30.06.2019

Expedierea premiilor/diplomelor de participare pȃnă ȋn data de 30.06.2019, pe adresele indicate de îndrumători în fişele de înscriere si în plicul autoadresat.
            Se vor acorda premii speciale, premiile I, II, III, menţiuni, pentru participanţi şi diplome  de participare  cadrelor îndrumătoare; nu se trimit diplome on-line.
            Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie.

Persoane de contact:
prof. Avramescu Simona, director, tel. 0785222877, e-mail: profasimo@yahoo.com, prof. Moga Daniela, tel.0773365868, e-mail: danamoga73@yahoo.com, prof.Josan Paula-profesor
Tel.0722369208 ,e-mail paulajosan@yahoo.com